THE BASIC NUMBERS / NHỮNG CON SỐ CĂN BẢN

Definition of the BASIC NUMBERS / Định nghĩa cơ bản về Các Con Số

Number Keyword Brief Definition Vắn Tắt Ý Nghĩa Các Số Cơ Bản
1INDIVIDUATION INDEPENDENCE ATTAINMENT A person must distinguish himself from other people and acknowledge his own INDIVIDUATION. The individual has to develop the capability of standing on his own and going from dependence to INDEPENDENCE. Once independent, the person becomes aware of his potential for ATTAINMENT as an individual-for creating and pioneering when working alone-to leading and managing as an individual working with others.Số 1: Đại diện cho sự bắt đầu, sức mạnh, sự lãnh đạo, tự chủ, sự sáng tạo và khởi đầu mới. Là một người rất khác biệt , có sự RIÊNG BIỆT của mình. Là người có tính TỰ LẬP cao. Một khi đã đạt được tự lập thì mới phát huy được các tiềm năng để THÀNH CÔNG. Là người sáng tạo và tiên phong khi làm việc riêng rẽ và là người lãnh đạo khi làm việc theo nhóm.
2RELATION COOPERATIONIndependence is important but has its limitations. There are other people all about, and another lesson involves being a meaningful part of a group-a small group like family or friends, a larger group like a business or community . The person must learn adaptability, service, consideration for others, i.e, the meaning of a RELATION with others, the idea of COOPERATION.Số 2: Liên quan đến cảm xúc, hòa hợp, cộng tác, nhận thức và đối nhân xử thế. Nó cũng biểu thị sự cân bằng và mối quan hệ. Độc lập là quan trọng nhưng có những hạn chế của nó. Khi tham gia vào nhóm dù nhỏ hay lớn thì người số 2 phải thích ứng, cùng làm việc, và quan tâm đến những người khác. Ở đây để cập đến MỐI QUAN HỆ với người khác, và ý tưởng về SỰ HỢP TÁC.
3EXPRESSION JOY OF LIVINGA person must discover, both as an individual and as a group member, his capability of EXPRESSION: (1) artistic expression-writing, painting, sculpting, singing or any of the many other means of expressing inner thoughts and emotions, and (2) expression of feelings toward others-friendship, affection, love. The JOY OF LIVING can be expressed with optimism and enthusiasm. There can be a purity, even a naivete here. (This is, perhaps, the most enjoyable lesson of all the numbers.)Số 3: Thường liên kết với sự sáng tạo, sự thích thú, sự tri thức, sự phát ngôn và khả năng giao tiếp. Là người có khả năng DIỄN ĐẠT TỐT với cá nhân hay trong nhóm. Rât có năng khiếu: (1) khả năng về nghệ thuật - viết, vẽ, điêu khắc, hát hoặc bất kỳ phương tiện nào khác để thể hiện suy nghĩ và cảm xúc bên trong, và (2) biểu đạt cảm xúc đối với người khác - tình bạn, tình cảm, tình yêu. NỀM VUI CUỘC SỐNG có thể được thể hiện thông qua sự lạc quan và nhiệt huyết. Có thể có sự trong sáng, thậm chí là ngây thơ ở đây. (Đây có thể là bài học thú vị nhất của tất cả các số.)
4LIMITATION ORDER SERVICELife doesn't always present opportunities for singing and laughing. Life doesn't always appear expansive or yours for the taking. Often, it feels just the opposite. The individual must learn the difficult law of LIMITATION. Everyone has limitations-limitations presented by the environment, by the physical body, by the restrictions of the individual's viewpoints. Rather than struggle against these limits, it is necessary to learn to live with them, to accept them and to make a meaningful existence, not in spite of the limitations, but because of the limitations. It is a difficult lesson. The individual embarking on this course must learn system and organization, ORDER on a practical level. He must be prepared to be of SERVICE to others.Số 4: Đại diện cho sự ổn định, công bằng, kiên trì, cẩn thận, tổ chức và làm việc chăm chỉ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt, rộng mở. Người số 4 phải học một quy luật khó khăn về SỰ HẠN CHẾ. Mỗi người đều có những hạn chế: do môi trường, do thể chất, hạn chế của quan điểm cá nhân . Thay vì đấu tranh chống lại những giới hạn này, cần thiết phải học cách sống với chúng, chấp nhận chúng và tạo ra một cuộc sống ý nghĩa, không phải bởi vì sự hạn chế, mà là nhờ vào sự hạn chế. Đó là một bài học khó khăn. Người bắt đầu hành trình này phải học cách tổ chức và lập kế hoạch, SẮP XẾP trên một cấp độ thực tế. Người đó phải sẵn lòng PHỤC VỤ người khác.
5CONSTRUCTIVE FREEDOMThere is a time for expansion, for dealing with change, unexpected happenings, adventure. This lesson usually gives a person an abundance of talents in every direction, the capability of accomplishing almost anything for which an opportunity is presented-and many opportunities are presented. With the freedom that this abundance of talent and opportunity brings, life can be exciting. But the lesson is more difficult: the individual must learn the CONSTRUCTIVE use of FREEDOM. The individual must not waste his many talents or misuse his ongoing opportunitites; he must not get lost in solely physical desires-food, sex, alcohol, drugs. He must not scatter his potential and end up with frustration. He must make a meaningful existence by using freedom productively.Số 5: Liên quan đến sự linh hoạt, sự thay đổi, sự tự do, sự phiêu lưu và khao khát trải nghiệm mới. Đại diện của người mang số 5 là thích tự do và phiêu lưu. Là người có nhiều tài năng ở mọi lĩnh vực, và khả năng nắm bắt các cơ hội. Cuộc sống sẽ thú vị nếu người số 5 được tự do phát huy các tài năng. Điều khó khăn là phải học cách SỬ DỤNG TÍCH CỰC của SỰ TỰ DO. Bạn không được lãng phí những tài năng của mình hoặc lạm dụng nó. Không sa đà vào những ham muốn vật chất như thức ăn uống nhậu nhẹt, tình dục, rượu chè, ma túy. Không lãng phí tiềm năng của mình rồi lại thất vọng. Bạn phải làm cho thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa bằng cách sử dụng tự do một cách hiệu quả.
6BALANCE RESPONSIBILITY LOVEA person must learn to give the beauty of love and harmony, sympathy and understanding, protection and BALANCE. Along with the balancing, the lesson of RESPONSIBILITY can be a meaningful one. The individual may find himself responsible for more than what rightly seems his share. Others will recognize his strength, and he may be expected to help them if they are in need and cannot help themselves. He will probably be the one who holds the family together, who harmonizes and adjusts difficult situations. He may choose to limit himself to his family, his friends, possibly the close community. The friendship and LOVE the individual expresses to others will come back to him from those he helps. He can bask in the glory of a job well done and the quiet reward of friendship and love returned. The individual's capability at harmony and balance may also be expressed creatively-there is the possibility of artistic achievement.Số 6: Biểu thị sự chăm sóc, sự hi sinh, tình yêu gia đình, hòa thuận và sự chấp nhận trách nhiệm. Người mang số 6 phải học cách trao đi vẻ đẹp của tình yêu và hòa hợp, sự đồng cảm và sự cảm thông, sự bảo vệ và SỰ CÂN BẰNG. Cùng với việc cân bằng, bài học về TRÁCH NHIỆM có thể là một bài học có ý nghĩa. Bản thân có thể thấy mình phải chịu trách nhiệm nhiều hơn những gì mình làm. Người khác sẽ nhận ra sức mạnh của bạn, bạn có thể giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Là người gắn kết các thành viên trong gia đình, là người giữ hòa khí trong gia đình. Người sống vì gia đình, bạn bè, và cả những người xung quanh. Tình bạn và TÌNH YÊU bạn trao cho mọi người và bạn cũng sẽ nhận được những tình cảm và tình yêu tốt đẹp từ những người đó. Khả năng của người mang số 6 là hòa hợp và cân bằng và cũng sáng tạo - có khả năng đạt được thành tựu nghệ thuật.
7ANALYSIS UNDERSTANDINGThere's a time for introspection, a time to subject all an individual knows to mental ANALYSIS, so that eventually a person possesses much of knowledge and UNDERSTANDING. Spiritual awareness is employed and emphasis on material matters avoided. Desire for material accumulation will probably lead the individual off the track, for this is a time for study and meditation, a time to know oneself-in the deepest way. There will be much time spent alone-the person must learn to be alone and not feel isolated. Often, the individual will appear "different to others. His way of thinking or doing may be very much his own and may seem inexplicable to his fellow man. He must accept that he is on a different wavelength and find satisfaction in that. In a world where materialism rates so highly, the road for the counselor, the professor, the pure researcher may be a difficult one.Số 7: Thường liên kết với sự nghiên cứu, sự sâu sắc, trí tuệ, tìm kiếm sự thật và sự giấu kín. Bạn là người hay PHÂN TÍCH và HIỂU BIẾT. Là người có hiểu biết về tâm linh và không nên đặt nặng vấn đề vật chất, tuy nhiên nếu tập trung quá vào vật chất thì bạn có thể sẽ bị lạc lối. Tĩnh tâm bằng cách học và thiền, thời điểm để tự hiểu mình - một cách sâu sắc nhất. Người mang số 7 có những khác biệt với người khác trong cách suy nghĩ về vấn đề, người mang số 7 chấp nhận sự khác biệt theo tần số rung khác biệt.
8MATERIAL SATISFACTIONThe individual must learn to deal with the material things of life, the practical matters. He will find himself at home in the business world-with much capability as an efficient administrator or executive. He will learn how to handle money-how to accumulate it, how to spend it wisely. The individual will work for MATERIAL SATISFACTION . This may mean emphasis on money to buy the best in houses, cars, furnishings, trips. (Perhaps, if he can reach the highest level of this lesson, he will see that material freedom can mean relying very little on money or material matters. Few ever gain this insight.) The individual will be very conscious of status in relation to material things and will work to satisfy his need for status to prove his superiority. He may appear single-minded, rigid or stubborn to others. Striving for power and high material goals may make him aware of the limitations of his ability or the restrictions of his circumstances .Số 8: Đại diện cho sự thành công, sự thịnh vượng, quyền lực, tiền bạc và sự tự tin. Người số 8 phải học cách đối phó với những vấn đề vật chất của cuộc sống, những vấn đề thực tế. Người phù hợp trong việc kinh doanh - với nhiều khả năng làm người quản trị hoặc điều hành hiệu quả. Là người biết cách xử lý tiền bạc - cách tích luỹ tiền, cách sử dụng nó một cách khôn ngoan. Người số 8 làm việc vì SỰ THỎA MÃN VẬT CHẤT như để mua nhà sắm xe. Người số 8 luôn đề cao chủ nghĩa vật chất.
9SELFLESSNESS HUMANITARIANISMThere's a time to learn the satisfaction of giving to his fellow man. This is a difficult lesson. The satisfaction comes from the giving. There is little reward-the love and friendship are sometimes returned, the obligation often not repaid. The person must place all others before himself, must give for the sheer pleasure of giving, because he has learned the ultimate satisfaction of SELFLESSNESS and HUMANITARIANISM. The individual gives (1) by helping others or (2) by giving of himself in some form of creative expression.Số 9: Liên quan đến sự hoàn thiện, sự kết thúc, sự nhân từ, sự cứu giúp và lý tưởng cao cả. Là người sẵn lòng giúp đỡ đồng loại. Sự mãn nguyện đến từ việc cho đi mà không màng tới những đền đáp. Với LÒNG VỊ THA và NHÂN ĐẠO người số 9 luôn đặt tất cả mọi người trước bản thân mình, cho đi vì niềm vui.
11ILLUMINATIONThe master numbers exist on a higher spiritual plane than the single digits. The first master number, the 11, must work to develop intuition, to tune into psychic forces not available to those with lower numbers. He must stand ready to be a channel with a message from above. In his life, he must inspire by his own example, living in the way revealed to him, spreading his ILLUMINATION for others to absorb and benefit. This number is as difficult as it is rewarding. Often, particularly at an early age, the individual is aware of his special powers yet unable to synthesize them for his own use or for the good of his fellow man. He is often a relatively impractical idealist, far more a dreamer than a doer. There is an undercurrent of nervous tension always present from the high power sources to which the individual is attuned. He has to learn to live with his special powers, to set himself aside from the world of material accumulation in order to better understand the powerful forces which can reveal a higher guidance.Số 11: Biểu thị sự độc đáo, trực giác, sự sáng tạo cao và khả năng lãnh đạo mạnh mẽ. Người mang số 11 có trực giác mạnh, là người truyền cảm hứng giá trị tâm linh cho những người khác qua tấm gương của chính mình, lan truyền ÁNH SÁNG của mình cho người khác . Lúc nhỏ tuổi , cảm nhận được sức mạnh đặc biệt của mình nhưng chưa thể tổng hợp để sử dụng chúng, là một nhà lý tưởng khá không thực tế.
22MASTER BUILDERThe second master number, the 22, is potentially capable of combining the idealism of the first master number, the 11, with the ability to put these ideals into a concrete form. Enormous power is available to him to produce on a significant scale, for the benefit of humanity. When this potential can be realized, the individual becomes a MASTER BUILDER, capable of feats well beyond all others. Few with this number can marshal their forces to reach anywhere near the ultimate potential. The individual is aware of the forces within him, aware also of the nervous tension that accompanies these forces. He spends his time grappling with powers that are difficult to comprehend and use. Often, he is seen by his fellow men as a person with enormous potential who has not, for some unexplained reason, been able to fully use his capabilities. The highest potential is also the most difficult to reach.Số 22: Đại diện cho sức mạnh, khả năng xây dựng và thực hiện ước mơ lớn. Người mang số 22, có khả năng biến những lý tưởng thành hình thức cụ thể. Một sức mạnh lớn có sẵn để anh ta tạo ra trên một quy mô đáng kể, vì lợi ích của nhân loại. Khi tiềm năng này có thể được thực hiện, người cá nhân trở thành một NHÀ XÂY DỰNG THẦN KỲ, có khả năng thực hiện những kỳ tích vượt xa tất cả mọi người khác.

The Reference for Careers / Tham Khảo Một Số Nghề Phù Hợp Với Đại Diện Các Con Số

Number Keyword Career Reference Tham Khảo Nghành Nghề Phù Hợp
1INDIVIDUATION INDEPENDENCE ATTAINMENT Number 1 - Leadership, individuality, innovation. Careers in entrepreneurship, management, leadership positions, self-employment, or any field where initiative and creativity are valued. Top 5 careers: Business owners, Politicians, Teachers/professors, Freelancers, Inventors.Số 1 - Lãnh đạo, cá nhân, sáng tạo. Các ngành nghề trong lĩnh vực khởi nghiệp, quản lý, vị trí lãnh đạo, tự kinh doanh hoặc bất kỳ lĩnh vực nào đánh giá cao sáng tạo và sáng kiến. 5 ngành nghề hàng đầu: Chủ doanh nghiệp, Chính trị gia, Giáo viên/giảng viên, Làm việc tự do, Nhà phát minh.
2RELATION COOPERATIONNumber 2 - Cooperation, diplomacy, balance. Careers in mediation, counseling, partnerships, teamwork-oriented roles, or fields that require sensitivity and attention to detail. Top 5 careers: Nurses, Diplomats/mediators, Child-care workers, Librarians/historians, Non-profit administrators.Số 2 - Hợp tác, ngoại giao, cân bằng. Các ngành nghề trong trung gian, tư vấn, đối tác, vai trò hướng đến làm việc nhóm hoặc lĩnh vực đòi hỏi sự nhạy cảm và chú ý đến chi tiết. 5 ngành nghề hàng đầu: Y tá, Nhà ngoại giao/trung gian, Người làm việc chăm sóc trẻ em, Thủ thư/người nghiên cứu lịch sử, Quản trị viên tổ chức phi lợi nhuận.
3EXPRESSION JOY OF LIVINGNumber 3 - Creativity, communication, expression. Careers in writing, speaking, performing arts, advertising, public relations, or any field that allows for self-expression and creativity. Top 5 careers: Writer/journalist, Public relations/advertising, Performer (dancing, singing, acting), Psychologist/counselor, Graphic designer.Số 3 - Sáng tạo, giao tiếp, biểu hiện. Các ngành nghề trong viết lách, diễn thuyết, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, quan hệ công chúng, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào cho phép biểu đạt bản thân và sáng tạo. 5 ngành nghề hàng đầu: Nhà văn/báo chí, Quan hệ công chúng/quảng cáo, Nghệ sĩ biểu diễn (múa, hát, diễn xuất), Tâm lý học/viện trợ, Thiết kế đồ họa.
4LIMITATION ORDER SERVICENumber 4 - Stability, organization, methodical approach. Careers in administration, finance, accounting, project management, or any field that requires structure and attention to detail. Top 5 careers: Event planner, Architect/engineer, Accountant, Management, Mechanic/carpenter.Số 4 - Ổn định, tổ chức, phương pháp học cẩn thận. Các ngành nghề trong quản lý, tài chính, kế toán, quản lý dự án, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào đòi hỏi cấu trúc và chú ý đến chi tiết. 5 ngành nghề hàng đầu: Quản lý sự kiện, Kiến trúc sư/kỹ sư, Kế toán viên, Quản lý, Thợ cơ khí/thợ mộc.
5CONSTRUCTIVE FREEDOMNumber 5 - Freedom, versatility, adventure. Careers in sales, marketing, travel, entertainment, or any field that offers variety and the opportunity to explore new ideas and concepts. Top 5 careers: Communications/marketing, Entrepreneur, Travel agent/tour guide, Photojournalist, Spiritual coaching/healing practitioner.Số 5 - Tự do, linh hoạt, phiêu lưu. Các ngành nghề trong bán hàng, tiếp thị, du lịch, giải trí, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào cung cấp sự đa dạng và cơ hội khám phá ý tưởng và khái niệm mới. 5 ngành nghề hàng đầu: Truyền thông/tiếp thị, Doanh nhân, Đại lý du lịch/hướng dẫn du lịch, Phóng viên ảnh, Hướng dẫn viên tâm linh/chữa lành.
6BALANCE RESPONSIBILITY LOVENumber 6 - Nurturing, service-oriented, responsibility. Careers in healthcare, education, counseling, social work, or any field that involves caring for others and making a positive impact. Top 5 careers: Nurse/doctor, Veterinarian/animal rights worker, Customer service, Public servant, School teacher.Số 6 - Chăm sóc, phục vụ, trách nhiệm. Các ngành nghề trong y tế, giáo dục, tư vấn, công việc xã hội, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến việc chăm sóc người khác và tạo ra tác động tích cực. 5 ngành nghề hàng đầu: Y tá/bác sĩ, Bác sĩ thú y/người làm việc vì quyền lợi của động vật, Dịch vụ khách hàng, Người phục vụ công cộng, Giáo viên trường học.
7ANALYSIS UNDERSTANDINGNumber 7 - Analysis, introspection, wisdom. Careers in research, analysis, academia, or any field that requires deep thinking and a quest for knowledge and understanding. Top 5 careers: Physicist, Private detective, Researcher, Marine biologist, Anthropologist. Số 7 - Phân tích, nội quan, trí tuệ. Các ngành nghề trong nghiên cứu, phân tích, học thuật, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào đòi hỏi suy nghĩ sâu sắc và sự tìm kiếm kiến thức và hiểu biết. 5 ngành nghề hàng đầu: Nhà vật lý, Thám tử tư, Nhà nghiên cứu, Nhà sinh vật học biển, Nhà nhân loại học.
8MATERIAL SATISFACTIONNumber 8 - Ambition, success, material wealth. Careers in business, finance, real estate, or any field that offers opportunities for leadership and financial gain. Top 5 careers: CEO, Surgeon, Banker, Online content creator , Legal services.Số 8 - Hoài bão, thành công, giàu có vật chất. Các ngành nghề trong kinh doanh, tài chính, bất động sản, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào cung cấp cơ hội lãnh đạo và thu nhập tài chính. 5 ngành nghề hàng đầu: Giám đốc điều hành, Bác sĩ phẫu thuật, Ngân hàng, Người tạo nội dung trực tuyến, Dịch vụ pháp lý.
9SELFLESSNESS HUMANITARIANISMNumber 9 - Compassion, humanitarianism, global awareness. Careers in charity, activism, healthcare, or any field that involves helping others and making the world a better place. Top 5 careers: Philanthropy, Publishing, Nutritionist, Social worker/human rights worker, Yogi/healing practitioner. Số 9 - Lòng nhân ái, nhân đạo, nhận thức toàn cầu. Các ngành nghề trong tổ chức từ thiện, hoạt động chính trị, chăm sóc sức khỏe, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến việc giúp đỡ người khác và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. 5 ngành nghề hàng đầu: Từ thiện, Xuất bản, Dinh dưỡng học, Công tác xã hội/người làm việc vì quyền lợi của con người, Yogis/chữa bệnh.
11ILLUMINATIONNumber 11 - Often called the "Master Teacher," number 11 is associated with spiritual enlightenment, intuition, and idealism. Careers that align with this number might include spiritual counseling, teaching, mentoring, or any field that involves inspiring others and promoting spiritual growth. Số 11 - Thường được gọi là "Giáo viên tối cao," số 11 liên quan đến sự giác ngộ tâm linh, trực giác và lý tưởng cao cả. Các ngành nghề phù hợp với số này có thể bao gồm tư vấn tâm linh, giảng dạy, hướng dẫn, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến truyền cảm hứng cho người khác và thúc đẩy sự phát triển tinh thần.
22MASTER BUILDERNumber 22 - Known as the "Master Builder," number 22 is associated with the ability to turn dreams into reality through practical means. Careers that align with this number might include architecture, engineering, urban planning, or any field that involves building and creating structures or systems that benefit society.Số 22 - Được biết đến với tên gọi "Kiến trúc sư tối cao," số 22 liên quan đến khả năng biến giấc mơ thành hiện thực thông qua các biện pháp thực tế. Các ngành nghề phù hợp với số này có thể bao gồm kiến trúc, kỹ sư, quy hoạch đô thị, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến xây dựng và tạo ra các cấu trúc hoặc hệ thống mang lại lợi ích cho xã hội.